Alle artikler

Oxford-professor John Lennox gir seg ikke. Nå er boka «Cosmic Chemistry» i salg, med undertittelen: «Do God and Science mix?»

Dyrking av nordnorske kiselalger kan bli svaret på klodens klimautfordringer. Det mener forskere ved Universitetet i Tromsø. Nå har Staten bevilget 93 millioner kroner til prosjektet.

Dyrking av tare kan være et like effektivt klimatiltak som de statlige planene om CO2-lagring. Det hevder Jorunn Skjermo, seniorforsker ved SINTEF.

Inspirert av ekstremt sterk edderkopptråd har forskere ved NTNU utviklet et nytt materiale, med genial kombinasjon mellom styrke og stivhet.

Visste du at trær kan kommunisere med hverandre? Når giraffer beiter på akasietrær i Afrika, varsler trærne straks fra om faren til artsfrender i nærheten, ved hjelp av gassen ethylen. Samtidig pumper de gift ut i bladene.

«Darwins Bue» (Darwin’s Arch) på Galapagos har kollapset, på selveste 17. mai. – Tapet av et kjent landemerke er trist, samtidig passer dette inn, kommenterer professor John G. West, administrerende direktør ved Discovery Institute.

Et internasjonalt forskerteam har fått liv i 2200 år gamle daddelfrø, funnet under arkeologiske utgravninger i Judea-ørkenen. Nå kan de «nygamle» plantene kaste lys over fortidas agrokulturer og kanskje gi oss livsviktig kunnskap om dyrkingsmetoder, som gikk tapt for 60-70 generasjoner siden.

Det er i år 150 år siden Charles Darwin utga The Descent of Man. Boka, som telte 900 sider over to bind, ble av sin samtid ikke regnet som like kontroversiell som Artenes opprinnelse, som hadde kommet ut 12 år tidligere. «Descent» er et av Darwins hovedverker, men er likevel aldri blitt oversatt til norsk.

Kinesiske forskere har tilbakevist Richard Dawkins påstand om at «åpenbart var viktige komponenter i flagellmotoren allerede på plass og fungerte før flagellmotoren utviklet seg».

Nå kan du ta online-kurs i Intelligent Design. Bak står Douglas Axe, professor i molekylærbiologi og redaktør av fagtidsskriftet BIO-Complexity. Lenke nederst i artikkelen.

Hva ville du gjort dersom du fikk se ned i et nytt supermikroskop, og der, dypt inne i cellen, fant en elektromotor på fem milliontedels centimeter, med propell, kløtsj, lager, stator, rotor, aksling og elektrisk energiforsyning?

Charles Darwin får unngjelde ved University of Sheffield. Blir erklært som «rasist».

Nye studier av flagell-motoren svekker grunnlaget for den amerikanske Kitzmiller v. Dover-dommen. Nå mener forskere at den såkalte T3SS-motoren Type III likevel ikke kan ha tjent som en forløper for flagellum.

Java-mennesket, Pithecanthropus erectus, ble funnet ved den indonesiske landsbyen Trinili i årene 1891–1893, av den hollandske forskeren Eugene Dubois. Men hva er historien bak?

Gjennom 15 programmer diskuterer Knut Sagafos og Kjell Johannes Tveter dybdene i både universets opprinnelse, livets opprinnelse og menneskets opprinnelse. – Alle disse krever en intelligent årsak, påpeker Tveter.